Головна  →  Новини  →  19 січня 2024

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропонує прийняти участь у співбесіді претендентам на заміщення посад державної служби, які мають намір та бажання працювати у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі – Департамент) пропонує прийняти участь у співбесіді претендентам на заміщення посад державної служби, які мають намір та бажання працювати у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Опис організації:

Департамент є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент виконує важливу функцію із забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний i рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, адаптації  до зміни клімату i виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди.

 

Посада: завідувач сектору міжнародної співпраці та зв’язків з громадськістю

 

Основні посадові обов’язки:

         - забезпечує оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність Департаменту;

         - розробляє плани інформаційного супроводження діяльності Департаменту;

         - організовує підготовку та проведення публічних заходів Департаменту із залученням громадськості та засобів масової інформації;

- забезпечує в межах компетенції розвиток міжнародного співробітництва у сфері захисту довкілля та адаптації до зміни клімату на території міста Києва;

- організовує в межах компетенції зустрічі та переговори керівництва Департаменту з делегаціями і представниками іноземних держав, міжнародних організацій, їх місій і представництв.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 15 678,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: завідувач сектору з питань управління персоналом

 

Основні посадові обов’язки:

         - забезпечує здійснення директором Департаменту  повноважень керівника державного органу, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, відповідає за добір персоналу;

         - забезпечує планування навчання та реалізацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу Департаменту;

         - у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування (перевірки) та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

- забезпечує в межах повноважень здійснення заходів із призначення (звільнення) генеральних директорів, директорів підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств, укладання та розірвання з ними контрактів;

         - проводить в Департаменті аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 15 678,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: начальник відділу правового забезпечення

 

Основні посадові обов’язки:

- проводить правову експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Департаменту, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх. Переглядає разом із структурними підрозділами Департаменту нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції відділу правового забезпечення, з метою  приведення їх у відповідність із законодавством;

- забезпечує представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, Київського міського голови (за дорученням) та Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих повноважень;

- вносить директору Департаменту пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в Департаменті та на комунальних підприємствах, що належать до сфери управління Департаменту, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд директора Департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Департаменту та підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств;

- забезпечує розгляд запитів й звернень народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, звернень громадян, звернень адвокатів, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ правового забезпечення.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 16 462,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: заступник начальника управління розвитку природно - заповідного фонду та зеленого господарства - начальник відділу розвитку природно - заповідного фонду.

 

Основні посадові обов’язки:

 

- забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, здійснює управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території міста Києва. Забезпечує у межах компетенції реалізацію рішень Київської міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- забезпечує реалізацію повноважень Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- забезпечує попередній розгляд клопотань про необхідність створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу розвитку природно - заповідного фонду;

- забезпечує: виконання відділом розвитку природно - заповідного фонду завдань та доручень у встановлені терміни; організацію взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту та іншими структурними підрозділами КМР (КМДА); виконання інших визначених функцій відповідно до чинного законодавства.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 16 507,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: заступник начальника управління охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату - начальник відділу екологічної оцінки.

 

Основні посадові обов’язки:

 

- розглядає  та затверджує  реєстрові  карти об’єктів утворення відходів та об'єктів оброблення та утилізації відходів, що підлягають включенню до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, розглядає  та затверджує проєкти паспортів місць видалення відходів, здійснює щорічний перегляд та погодження паспортів місць видалення відходів на території міста Києва;

- бере учать у розробці проєктів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища у визначених законодавством випадках;

- бере участь в організації екологічної освіти та екологічного виховання громадян;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу екологічної оцінки;

- забезпечує: виконання відділом екологічної оцінки  завдань та доручень у встановлені терміни, організацію взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту та іншими структурними підрозділами КМР (КМДА), виконання інших визначених функцій відповідно до чинного законодавства.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 16 507,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: начальник відділу екологічного моніторингу та раціонального природокористування управління охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату.

 

Основні посадові обов’язки:

 

- забезпечує проведення процедури оцінки впливу на довкілля:  опрацювання повідомлення про початок планової діяльності; організація проведення громадського обговорення; аналіз інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь - якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення; надання мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля; ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля на території міста Києва;

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- надає пропозиції щодо погодження межі зон санітарної охорони водних об'єктів на території міста Києва;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу екологічного моніторингу та раціонального  природокористування;

- забезпечує: виконання відділом екологічного моніторингу та раціонального природокористування завдань та доручень у встановлені терміни; організацію взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту та іншими структурними підрозділами КМР (КМДА); виконання інших визначених функцій відповідно до чинного законодавства.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 15 678,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: начальник відділу планово - економічної роботи управління бухгалтерського обліку та планово - економічної роботи.

 

Основні посадові обов’язки:

 

- здійснює розробку проєкту Переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться за рахунок Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища, Програми економічного та соціального розвитку на поточний рік, міських цільових програм;

- забезпечує підготовку стратегічного плату діяльності Департаменту на відповідний період;

- координує роботу підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств в планування видатків, формування бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, штатних розписів;

- бере участь у підготовці бюджетних запитів та узагальнені бюджетних запитів в розрізі бюджетних програм;

- бере участь у перевірці фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за відповідним напрямком професійного спрямування;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

- вільне володіння державною мовою.

 

Посадовий оклад: 13 633,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та планово - економічної роботи.

 

Основні посадові обов’язки:

 

         - відображає з метою оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами у документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати діяльності Департаменту;

         - веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів), нормативно - правових актів щодо бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- надає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

         - здійснює контроль за сплатою коштів за проведення громадських обговорень з оцінки впливу на довкілля на території міста Києва;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу бухгалтерського обліку.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 11 855,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу планово - економічної роботи управління бухгалтерського обліку та планово - економічної роботи.

 

Основні посадові обов’язки:

 

         - формує зведені проєкти кошторисів, зведених планів асигнувань, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань з урахуванням одержувачів бюджетних коштів, розробляє проєкти паспортів бюджетних програм та забезпечує їх погодження в установленому порядку, доводить до одержувачів бюджетних коштів копії затверджених паспортів відповідних бюджетних програм, складає звіти про їх виконання;

- формує замовлення на фінансування Департаменту та комунальних підприємств, що належать до сфери управління Департаменту;

         - аналізує стратегічні плани комунальних підприємств, що належать до сфери управління Департаменту;

         - формує пропозиції до Програми економічного та соціального розвитку на відповідний період, міську цільову програму та звіти до них;

         - опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу планово - економічної роботи.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 11 855,00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу екологічної оцінки управління охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату (дві вакансії).

 

Основні посадові обов’язки:

- здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання;

- бере участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища у визначеному законодавством порядку в місті Києві;

- бере учать у розробці проєктів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища у визначених законодавством випадках;

- бере учать у підготовці Екологічного паспорту міста Києва та регіональної доповіді про стан навколишнього середовища;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу екологічної оцінки.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта, бажано за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- знання та застосування на практиці нормативної та методичної документації екологічного спрямування;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- бажання навчатися новому і працювати в команді.

Досвід роботи у цій або дотичний сфері буде перевагою.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу екологічного моніторингу та раціонального природокористування управління охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату (дві вакансії).

 

Основні посадові обов’язки:

- організовує здійснення оцінки ризиків та вразливості міста Києва до зміни клімату, організовує розроблення стратегії адаптації до зміни клімату та надає пропозиції щодо включення питань адаптації до зміни клімату до програм економічного і соціального розвитку міста Києва, до Стратегії розвитку міста Києва та планів заходів з їх реалізації, організовує підготовку та виконання пілотних проєктів з розроблення і виконання місцевих планів з адаптації до зміни клімату на території міста Києва, забезпечує в межах своїх повноважень виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди, зокрема з питань адаптації та підвищення опірності до зміни клімату в місті Києві;

- надає пропозиції щодо погодження проєктів водоохоронних зон, розробляє проєкти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань надання дозволу на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами, надає пропозиції щодо погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів і забезпечує підготовку та подання в установленому порядку проєктів рішень Київської міської ради щодо встановлення цих лімітів;

- організовує здійснення функції органу управління якістю атмосферного повітря в місті Києві, здійснює в межах компетенції контроль у сфері охорони атмосферного повітря на території міста Києва, бере участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища у визначеному законодавством порядку в місті Києві;

- забезпечує організацію природоохоронних та еколого-освітніх заходів із залученням громадськості та громад на місцевому рівні на підтримку загальнодержавних акцій у межах природоохоронних територій та інші;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу екологічного моніторингу та раціонального природокористування.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта, бажано за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- знання та застосування на практиці нормативної та методичної документації екологічного спрямування;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- бажання навчатися новому і працювати в команді.

Досвід роботи у цій або дотичний сфері буде перевагою.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу зеленого господарства управління розвитку природно - заповідного фонду та зеленого господарства. 

 

Основні посадові обов’язки:

- бере участь у погодженні проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого, рекреаційного та лісогосподарського призначення, у погодженні в установленому порядку надання лісів у постійне користування;

- бере участь в забезпеченні установлення лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, установлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

- бере участь у погодженні виділення особливо захисних лісових ділянок, у погодженні переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, у погодженні в установленому порядку питання щодо надання в користування мисливських угідь;

- бере участь в опрацюванні проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, підготовці та подані пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу зеленого господарства.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта, бажано за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- знання профільного законодавства та вміння працювати з картографічними матеріалами;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу розвитку природно - заповідного фонду управління розвитку природно - заповідного фонду та зеленого господарства. 

 

Основні посадові обов’язки:

- забезпечує у разі схвалення клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання;

- веде в межах компетенції Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розміщених у межах / на території міста Києва;

бере участь у формуванні переліків територій та об'єктів екологічної мережі міста Києва, забезпечує підготовку і подання проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо включення територій та об'єктів екологічної мережі міста Києва до відповідних переліків;

- забезпечує надання в межах компетенції в установленому законом порядку адміністративних послуг;

- опрацьовує в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (система електронного документообігу «АСКОД») документи, звернення громадян, які надходять на розгляд Департаменту з питань діяльності відділу розвитку природно - заповідного фонду.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта, бажано за профільним спрямуванням, вільне володіння державною мовою;

- знання профільного законодавства та вміння працювати з картографічними матеріалами;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу правового забезпечення (дві вакансії).

 

Основні посадові обов’язки:

- розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів, розпоряджень виконавчого органу Київської  міської ради (в межах своїх повноважень), що подаються на підпис директору Департаменту;

- проводить правову експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Департаменту, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників структурних підрозділів;

- бере участь у проведенні гендерно-правової та антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів;

- надає методично-правову допомогу державним службовцям Департаменту, працівникам підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції щодо її поліпшення, усунення недоліків.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища юридична освіта, вільне володіння державною мовою;

- знання профільного законодавства;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст відділу правового забезпечення.

 

Основні посадові обов’язки:

- представляє інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, Київського міського голови (за дорученням)  та Департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих повноважень;

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в Департаменті;

- бере участь у забезпеченні правильного застосування в Департаменті нормативно-правових актів та інших документів, подає керівнику відділу правового забезпечення  пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту;

- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), приймає участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав та  законних інтересів Департаменту;

- організовує претензійну та позовну роботу в Департаменті, здійснює контроль за її проведенням.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища юридична освіта, вільне володіння державною мовою;

- знання профільного законодавства;

- аналітичні та комунікаційні навички;

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 13 633, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Посада: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

 

Основні посадові обов’язки:

- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією  в Департаменті;

- організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Департаменту, підготовка заходів щодо їх усунення та внесення директору Департаменту відповідних пропозицій;

- надання методичної та консультаційної допомоги державним службовцям Департаменту з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій в Департаменті, повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному  порядку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Департаменті та у підпорядкованих Департаменту комунальних підприємствах.

 

Кваліфікаційні вимоги:

- вища юридична освіта, вільне володіння державною мовою;

- знання профільного законодавства;

- аналітичні та комунікаційні навички

- вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності.

 

Посадовий оклад: 11 855, 00 грн.

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку