КМДА Київська міська державна адміністрація


Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єктів 2 та 3 груп із зазанченням номеру та строку дії

2021

І квартал 2021 року

IІ квартал 2021 року

ІII квартал 2021 року


2020

І квартал 2020 року

ІI квартал 2020 року

ІІІ квартал 2020 року

IV квартал 2020 року


2019

І квартал 2019 року

ІI квартал 2019 року

ІIІ квартал 2019 року

ІV квартал 2019 року


 2018

І квартал 2018 року

ІІ квартал 2018 року

ІІІ квартал 2018 року

ІV квартал 2018 року

Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», підприємство має право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини, за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами й за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині  обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись на підставі дозволу, виданого суб’єктові господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, Міністерством екології та природних ресурсів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.