Головна  →  Діяльність  →  Облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди для об’єктів другої та третьої групи
Облік суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди для об’єктів другої та третьої групи із зазначенням номеру та строку дії

2023

 

ІIІ  квартал 2023 року

ІІ  квартал 2023 року

І квартал 2023 року

2022 

ІV квартал 2022 року

ІII квартал 2022 року

ІI квартал 2022 року

І квартал 2022 року

2021

І квартал 2021 року

IІ квартал 2021 року

ІII квартал 2021 року

iV квртал 2021 року 


2020

І квартал 2020 року

ІI квартал 2020 року

ІІІ квартал 2020 року

IV квартал 2020 року


2019

І квартал 2019 року

ІI квартал 2019 року

ІIІ квартал 2019 року

ІV квартал 2019 року


 2018

І квартал 2018 року

ІІ квартал 2018 року

ІІІ квартал 2018 року

ІV квартал 2018 року

Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», підприємство має право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини, за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами й за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині  обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись на підставі дозволу, виданого суб’єктові господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, Міністерством екології та природних ресурсів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Версiя для друку