Головна  →  Діяльність  →  Нормативно-правові акти

Водний кодекс України 

Земельний  кодекс  України 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

Закон України «Про природно-заповідний фонд» 

Закон України «Про екологічну мережу» 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларацій про відходи та її форми»  

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 206 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 за №341/12215  

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.02.1995р. №7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» 

Наказ Управління екології та природних ресурсів   Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  державної адміністрації) № 14 від 10 лютого 2022 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та порядку відшкодування щих витрат

Версiя для друку