Головна  →  Діяльність  →  Вакансії  →  Конкурсний відбір на вакантні посади Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату

ОГОЛОШЕННЯ

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) пропонує прийняти участь у співбесіді претендентам на заміщення посад державної служби, які мають намір та бажання працювати у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Опис організації:

Департамент  є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент виконує важливу функцію із забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення  та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний i рослинний світ), поводження з відходами ( крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, адаптації  до зміни клімату i виконання вимог Рамкової конвенції  ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди.

Посада: головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

Мета посади:

            Забезпечення організації внутрішнього аудиту в Департаменті з метою надання  начальнику Департаменту  об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи   внутрішнього контролю та її удосконалення, запобігання фактам незаконного, неефективного та
нерезультативного  використання бюджетних коштів та інших активів, 
запобігання   виникненню   помилок   чи   інших  недоліків  у
діяльності Департаменту  та комунальних підприємств (об’єднань), підпорядкованих Департаменту.

 Основні посадові обов’язки:

            - планує,   організовує   та   проводить  внутрішні  аудити,
документує їх результати,  готує аудиторські  звіти,  висновки  та
рекомендації,    а    також    проводить   моніторинг   врахування
рекомендацій.

            - проводить оцінку: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; ступеня виконання   і   досягнення   цілей,   визначених    у стратегічних та річних планах;  ефективності планування  і  виконання  бюджетних  програм  та  результатів  їх  виконання, управління бюджетними коштами;  якості надання   адміністративних   послуг    та    виконання  контрольно-наглядових    функцій,   завдань,   визначених   актами  законодавства; використання і збереження активів; надійності,  ефективності  та  результативності інформаційних
систем і технологій; управління  державним (комунальним)  майном;  правильності ведення бухгалтерського обліку та  достовірності
фінансової і бюджетної звітності;  ризиків, які  негативно  впливають  на  виконання  функцій  і завдань Департаменту  та комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту.

 

       Кваліфікаційні вимоги:

-         вища освіта за відповідним напрямком професійного спрямування діяльності.

 

Посадовий оклад: 5 тисяч 800 грн.

 

 

Повна занятість, за графіком з 08:00 до 17:00 з понеділка по четвер, з 08:00 до 15:45 в п’ятницю, перерва з 12:00 до 12:45, субота та неділя – вихідні.

 

 

Версiя для друку